BlogContract Management Secrets: Overcome Challenges and Boost Efficiency With the Right Tools

Contract Management Secrets: Overcome Challenges and Boost Efficiency With the Right Tools

In this blog post, we will explore common contract management challenges and introduce you to Ignite Contracts, a powerful contract data management  tool that revolutionizes the way you manage contracts.

5 tips etter å ha hjulpet over 100 selskaper med Åpenhetsloven

Vi opplever at mange fortsatt ikke har startet eller er ferdig med arbeidet rundt aktsomhetsvurderinger, og ønsker i denne bloggen å dele noen av erfaringene vi har gjort oss det siste året for å sikre at du kan komme i mål. Det er mulig å adressere kravene til Åpenhetsloven på en effektiv og robust måte hvis man går frem på riktig måte. Her er våre tips til deg!

Ferd AS chooses Ignite Procurement for Sustainable Carbon Management and More

We are thrilled to announce that Ferd AS, a leading Norwegian investment company committed to sustainable development, has chosen Ignite Procurement to manage its CO2 emissions and supplier due diligence social risk assessments.

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger: Hva må norske selskaper gjøre?

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger: Hva må norske selskaper gjøre?

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, eller Åpenhetsloven for kort, er en norsk lov som ble vedtatt av stortinget i 2021 og trådte i kraft fra 1. Juli 2022. Hovedformålet til loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og at allmenheten har tilgang til informasjon om hvordan selskaper jobber mot dette 

Roadmap to Sustainable Procurement Best Practices Strategies Business Value

Roadmap to Sustainable Procurement: Best Practices, Strategies, Business Value

A procurement leader’s guide to successfully implementing sustainable procurement and driving value.

9 tips til hvordan du kan komme i gang med Åpenhetsloven

9 tips til hvordan du kan komme i gang med Åpenhetsloven

Norge har vært i front på bærekraft i mange år og 10. juni 2021 vedtok Stortinget en ny lov: Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli i år. I denne videoen og artikkelen vil Bendik og Anders svare deg på de spørsmålene du kanskje har om Åpenhetsloven og gi deg noen råd til hvordan du kan komme i gang.

4 Foolproof Steps for Procurement Teams to Beat Inflation

4 Foolproof Steps for Procurement Teams to Beat Inflation

Procurement teams have an important mission: keep prices in check. But in times of rising inflation, keeping prices low can seem like a daunting challenge. This blog offers tips on how procurement professionals can fight inflation and add value to their company's bottom line. 

How to Uncover Millions in Hidden Procurement Savings in 2022

How to Uncover Millions in Hidden Procurement Savings in 2022

A comprehensive guide on how to reduce procurement costs, written to provide you with ideas, tips and strategies to help you uncover hidden procurement spend.

Load More