image of blog Anders Hansson Geitle

Anders has experience as a consultant from McKinsey, working with both digital product building and sourcing strategy within consumer industries. He has also experience as a data scientist working with machine learning and operation research models. Outside work he enjoys jigsaw puzzles and randone skiing.

Blog articles by Anders Hansson Geitle


5 tips etter å ha hjulpet over 100 selskaper med Åpenhetsloven

Vi opplever at mange fortsatt ikke har startet eller er ferdig med arbeidet rundt aktsomhetsvurderinger, og ønsker i denne bloggen å dele noen av erfaringene vi har gjort oss det siste året for å sikre at du kan komme i mål. Det er mulig å adressere kravene til Åpenhetsloven på en effektiv og robust måte hvis man går frem på riktig måte. Her er våre tips til deg!

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger: Hva må norske selskaper gjøre?

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger: Hva må norske selskaper gjøre?

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, eller Åpenhetsloven for kort, er en norsk lov som ble vedtatt av stortinget i 2021 og trådte i kraft fra 1. Juli 2022. Hovedformålet til loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og at allmenheten har tilgang til informasjon om hvordan selskaper jobber mot dette 

Åpenhetsloven or the New Transparency Act of Fundamental Human Rights: Are You Compliant?

Åpenhetsloven: the New Act of Fundamental Human Rights. Are You Compliant?

The Norwegian Transparency Act or Åpenhetsloven, came into effect in July 2022. If you are an enterprise operating within Norway or elsewhere in Europe, this article helps you know what this act means for your company and how it affects your business operations.

Load More