BlogÅpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger: Hva må norske selskaper gjøre?

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger: Hva må norske selskaper gjøre?

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, eller Åpenhetsloven for kort, er en norsk lov som ble vedtatt av stortinget i 2021 og trådte i kraft fra 1. Juli 2022. Hovedformålet til loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og at allmenheten har tilgang til informasjon om hvordan selskaper jobber mot dette 

Roadmap to Sustainable Procurement Best Practices Strategies Business Value

Roadmap to Sustainable Procurement: Best Practices, Strategies, Business Value

A procurement leader’s guide to successfully implementing sustainable procurement and driving value.

How to Uncover Millions in Hidden Procurement Savings in 2022

How to Uncover Millions in Hidden Procurement Savings in 2022

A comprehensive guide on how to reduce procurement costs, written to provide you with ideas, tips and strategies to help you uncover hidden procurement spend.

What is spend visibility and why you should care

What is Spend Visibility and Why You Should Care

Seeing all your spend data in one place can inspire a dramatic change in how you manage your business. It's even more useful if you also organize that data by supplier, categories, items buyer, then view it in real-time. You'll want to refer back to this information again and again! Yet, only a few organizations are able to get a detailed view of their spending. And this lack of spend visibility comes with a hefty price tag.

Load More