Østfold Energi tar i bruk vår spend management løsning

Vi ønsker Østfold Energi velkommen som en av våre nyeste lisenskunder. Selskapet tar nå i bruk vår digitale løsning for strategisk innkjøp - og vi gleder oss til samarbeidet videre.

Østfold Energi inngår avtale med Ignite Procurement

Østfold Energi eies av fylkeskommunen og 13 kommuner i Østfold, og en betydelig andel av verdiskapningen i selskapet går tilbake til samfunnet. Inntektene går blant annet til å finansiere skole, helse og andre viktige tjenester i lokalsamfunnene.

Vannkraft er en viktig ressurs i Norge, og også for Østfold Energi. 95 prosent av energiproduksjonen kommer fra vannkraft fra de ti kraftverkene selskapet eier i Indre Sogn, Østfold og Nordland. Østfold Energi har også seks fjernvarmeanlegg i Østfold, og er deleiere i en vindpark på Vestlandet.

Samtidig jobber selskapet aktivt med forretningsutvikling og innovasjon for å skape nye inntekter i det grønne skiftet. Selskapet tror på store endringer og teknologiske muligheter i det fremtidige fornybare energimarkedet, og denne utviklingen vil de være en del av.

Du kan lese mer om Østfold Energi på deres hjemmeside.

 

Ignite Procurement

1. Nyheter Ignite Procurement Kunder

10 vanlige utfordringer på innkjøpsområdet - og hvordan løse disse Hva er spendanalyse?