Bruk dataen din til å ta gode, faktabaserte beslutninger

Du kan få mer ut av dataen din enn du tror! I dette innlegget ser vi nærmere på de mest vanlige kildene for innkjøpsdata.

Vi møter ofte virksomheter som gjerne ønsker mer innsikt i dataen de har, men stopper opp fordi de ikke tror de har tilstrekkelig datakvalitet. Men alle virksomheter har som minimum data på fakturanivå. Og våre erfaringer tilsier at selv «begrenset» data gir dyp innsikt i innkjøpet ditt!

Eksempel på innkjøpsdata og dataparametre

Typiske kilder for innkjøpsdata

Innkjøpsanalyser og kategoristrukturen baserer seg på data. På et generelt grunnlag gir mer detaljerte data større mulighetsrom for bedre innsikt. Nedenfor har vi gjengitt noen av de mest vanlige datakildene:

  • Fakturasystemet: Alt kjøp - og inngående fakturaer - finnes i fakturasystemet (fullstendighet). Og alle virksomheter har data på fakturanivå! For virksomheter som benytter seg av EHF-formatet, bør det også være mulig å hente ut informasjon helt ned på fakturalinjenivå (artikler, enhetspriser og volum).
  • Regnskapssystemet: De fleste virksomheter har mulighet til å hente ut, eller berike, innkjøpsdata fra regnskapssystemet. Fordelene er her mange, der eksempelvis informasjon om kontering/regnskapskonto kan komme til nytte i kategoriseringen.
  • Ordresystemet: Stadig flere virksomheter har data tilgjengelige i sine ordresystem (PO-informasjon). Fordelen her er detaljgraden av dataen, som typisk vil være helt ned på fakturalinjenivå. Utfordringen er fullstendigheten av innkjøpsdataen, siden ikke alt kjøp gjøres gjennom systemet.
  • Leverandørregisteret: Inneholder typisk kun masterinformasjon om leverandørene, som for eksempel navn og organisasjonsnummer. Ofte ser vi at èn leverandør har flere unike navn i datagrunnlaget. Denne informasjonen kan altså hjelpe deg med å få «samlet kjøpet» hos en reell leverandør, som er ønskelig for de fleste.
  • Andre kilder: Det samles stadig mer data i takt med et økende fokus på digitalisering. Dette betyr at det finnes flere andre datakilder som kan berike verdien av innkjøpsdataen fra kildene nevnt over. Eksempel på dette kan være salgsdata og driftsrelaterte data, der eksempelvis kvadratmeter per bygning kan gi nyttig informasjon til benchmarkingsformål.

Datakildene, og detaljgraden i dataen, vil variere fra virksomhet til virksomhet. Mange kombinerer også gjerne to eller flere kilder for å få mest mulig ut av datagrunnlaget sitt, hvor det eneste som kreves er unike datapunkter mellom kildene.

Et lite tips på tampen: Det er bedre å bruke den informasjonen man har, enn å ikke bruke noe i det hele tatt! I tillegg vil denne innsikten kunne belyse eventuelle datamangler, som igjen kan initiere systematiske tiltak for å forbedre datakvaliteten i virksomheten din.

Ignite Procurement

2. Innsikt Innkjøpsdata

Seks erfaringer fra DPW 2019 og best-i-klassen innkjøpsfunksjoner Kategoristruktur og kategorisering - fem praktiske tips