Dette trenger du til en aksjonsbasert kategoristrategi

Skal du utarbeide en kategoristrategi, men er usikker på hvor du skal starte? Her kommer seks enkle råd for å bygge en aksjonsbasert kategoristrategi som kan benyttes på tvers av virksomheten.

Kraljic-matrisen

En hensiktsmessig kategoristruktur er en forutsetning for god kategoristyring og strategiarbeid, les mer om hvordan bygge en kategoristruktur her.

1. Start med nåsituasjonen

Fremskaff data for historiske innkjøp i kategorien fra deres analyseverktøy eller ERP-system, og gjør en vurdering av nåsituasjonen innenfor den spesifikke kategorien. Spørsmål som bør besvares er størrelse på årlige innkjøp (verdi og volum), kontraktslengder, leverandører og en vurdering av deres viktighet som kunde hos disse. I mange tilfeller er det også nyttig å gjøre en vurdering av hvor viktig kategorien er for din virksomhet, og kompleksiteten i leverandørmarkedet i dag.

2. Gjennomfør en risikoanalyse

List opp de viktigste risikoene du og teamet ditt ser i kategorien, og score disse i en matrise med sannsynlighet og konsekvens langs aksene.

3. Identifiser alternative leverandører

Oppdater deg på markedet ved å gjennomføre søk etter alternative leverandører og dokumenter lokasjon, produkt- og tjenestesortiment, samt viktige kommentarer for aktører som kan være aktuelle.

4. Vurder mulige tiltak

Evaluer relevansen av kommersielle og prosessuelle tiltak i kategorien, og konkretiser hvilke alternativer som er gjennomførbare.

5. Beslutt og sekvensier tiltak

Beslutt hvilke tiltak du og ditt team vil gjennomføre, og sekvensier disse på kort, mellomlang og lang sikt i en tydelig aksjonsplan. Legg gjerne også til ansvarlig per aktivitet.

6. Oppsummèr strategien

Dokumenter strategien på en «one-pager» hvor målsetninger dokumenteres — eksempelvis besparelsesmål, antall leverandører, kontraktlengder og kompleksitet.

Template: Category strategy

2. Innsikt Kategoristrategi Kategoristyring Strategisk innkjøp

Ignite Procurement lanserer ny versjon av spend management løsning Hvordan bygge en hensiktsmessig kategoristruktur