EHF-konferansen 2019: Dagens teknologi muliggjør digitale anskaffelser

Årets EHF-konferanse, den 10. i rekken, ble avholdt 24. april i regi av Difi med heldigitale anskaffelser som et gjennomgående tema.

Konferansen ble gjennomført i lyset av den nylige lanserte stortingsmeldingen for offentlige anskaffelser. I meldingen fremgår det at regjeringen har som mål å heldigitalisere anskaffelsesprosessen innen utgangen av 2024. Regjeringen retter fokus mot fire spesielt viktige områder som du kan lese mer om her.

Ignite Procurement, her ved Sigbjørn Nome, var tilstede under årets EHF-konferanse.

Digitaliseringsprogram igangsatt

Regjeringen har allerede igangsatt et arbeid mot målet om en heldigitalisert anskaffelsesprosess. Arbeidet utføres primært i Difi, gjennom «Program for digitale anskaffelser». Lederen for programmet, direktør Gunnar Wessel Thomassen i Difi, var tydelig på at det fortsatt er langt igjen til en heldigitalisert prosess.

Kunngjøring og elektronisk fakturering er lovpålagt — og det virker. Det er likevel et tankekors at digitale verktøy brukes lite i analyse-, behovs- og oppfølgingsfasen, som er de verdiskapende aktivitetene i prosessen, poengterte Gunnar Wessel Thomassen.

Bruk av digitale verktøy i offentlige anskaffelser. Kilde: EHF-konferansen 2019, Difi

Thomassen fremhevet tre viktige grunner til å ta i bruk digitale løsninger i anskaffelsesprosessen:

  • Forenkling
  • Bedre styringsinformasjon
  • Reduserte kostnader

Data er drivstoff for å hente ut forretningsmessige verdier

Bruk av data er kritisk for å kunne hente ut det fulle verdiskapingspotensialet fra en digitalisert anskaffelsesprosess. EHF-standardene skal være «grunnmuren» for digitaliseringen og legge til rette for datafangst av forretningstransaksjonene — en standardisering av forretningsdialogen.

Difi ønsker å samle all offentlige anskaffelsesdata i en sentral «datasjø», som det kan bestilles datauttrekk fra. Dette kan blant annet bidra til å forbedre kvaliteten på fremtidige innkjøp og muliggjøre benchmarking på tvers av offentlige virksomheter.

Det handler om hvordan bruke data og teknologi til å lage en effektiv og helautomatisk anskaffelsesprosess, sa Paul Killie, seniorrådgiver i Difi.

Paul Killie fra hans presentasjon om digital tjenesteutvikling under årets EHF-konferanse

Ved utløpet av 2020 tar Difi sikte på å begynne med «produksjonsløsninger» og tilrettelegge for uttrekk fra datasjøen.

Basert på dette datagrunnlaget vil vi jobbe videre med å utvikle løsninger for å helautomatisere anskaffelsesprosessen frem mot 2025, fortsatte Paul Killie.

Data er grunnlaget for økt innsikt og bedre resultater — og trolig videreutvikling av innkjøpskompetanse. Jostein Engen, Seniorrådgiver i Difi, jobber med et prosjekt som omhandler datainnsamling og statistikk.

Statistikk er viktig for å få oversikt over innkjøpet og som grunnlag for forbedringer, sa Jostein Engen. Flere virksomheter har i dag et enormt potensial når det gjelder bruken av tilgjengelig innkjøpsdata — for eksempel til bruk i beslutningsrelevant styringsinformasjon.

EHF-plattformen er like aktuell for privat næringsliv

Det er ikke bare det offentlige som satser på og ser verdien av EHF/PEPPOL. På konferansen fortalte Equinor og Aker BP mer om sine erfaringer med å benytte EHF-plattformen som et samhandlingsformat med sine leverandører. Begge selskapene er godt fornøyde med bruken av EHF-standarder så langt, der både en utvidelse og oppgradering er aktuelt fremover.

Samarbeid et viktig premiss

Samarbeidet mellom oppdragsgivere, leverandører og systemleverandører er et viktig premiss for arbeidet med å digitalisere anskaffelsesprosessen. På slutten av årets konferanse ble det lagt opp til flere forskjellige «samarbeidslounger» fordelt etter aktuelle tema. Deltakerne kunne her diskutere nærmere med totalt 20–30 ulike «eksperter» fordelt på like mange stasjoner. Ekspertene bestod eksempelvis av Difi-ansatte og leverandører.

 

Ignite Procurement

 

Vi i Ignite Procurement hadde en egen stasjon hvor vi fortalte mer om det uforløste potensialet innenfor strategisk innkjøp, og hvordan spend management løsningen vår bidrar til å realisere dette potensialet. Sesjonen resulterte i flere spennende leads som vi fortsetter dialogen med, samt flere gode innspill som vi tar med oss i videreutviklingen av løsningen.

Om du ønsker å få vite mer om årets EHF-konferanse, kan du se og laste ned alle presentasjonene her.

1. Nyheter 2. Innsikt Digitalisering Konferanser Offentlige anskaffelser Strategisk innkjøp

Hvordan adressere strategiske innkjøpskategorier Innkjøp -  et uforløst potensial i ditt selskap?