En praktisk tilnærming til kategoristyring

Mange organisasjoner snakker om kategoristyring, men likevel er det relativt få virksomheter som har implementert denne tilnærmingen til innkjøp. Å lykkes med implementering av kategoristyring kan fremstå som et krevende og komplisert prosjekt, men vår erfaring tilsier at etterfølgelse av et par enkle prinsipper kan ta deg langt.

Kort fortalt innebærer kategoristyring at virksomheten benytter en strukturert metodikk, med tilhørende dedikert ansvar for beslektede innkjøp, eller innkjøpskategorier.

For det første er en hensiktsmessig kategorisering av innkjøpet en forutsetning for god kategoristyring. Dette etablerer faktagrunnlaget og fungerer som basis for ressursallokering, ansvarsfordeling, og innkjøpsarbeidet i de ulike kategoriene. Du kan lese mer om hvordan bygge en kategoristruktur her.

Kategoristruktur og kategorisering

Når riktig ressurspådrag vurderes, er det mange forhold som spiller inn. Det viktigste er å sikre at de mest kritiske kategoriene for virksomheten er tilstrekkelig dekket (ofte er dette også de største kategoriene), samtidig som det er ønskelig å unngå neglisjering av mindre kategorier som det ofte kan ligge et betydelig potensial i — nettopp fordi de blir oversett. Videre vil antall leverandører og kompleksitet i kjøpet være viktige faktorer som kan påvirke riktig dimensjonering.

En av årsakene til verdiskapingspotensialet som ligger i kategoristyring, er ulike suksessfaktorer på tvers av kategorier. Følgelig kreves ulik kompetanse for å lykkes med innkjøpsarbeidet i den enkelte kategori. Noen kategorier krever sterk teknisk kompetanse, mens i andre er det kommersielle eller analytiske ferdigheter som veier tyngst. Som regel ses de beste resultatene når virksomheter lykkes i å jobbe tverrfaglig og involvere brukere tett i det strategiske kategoriarbeidet.

Template: Category strategy

Tilsvarende som for kompetanse, gjelder tilnærming til innkjøpskategoriene. Den spesifikke tilnærmingen til den enkelte kategori, altså kategoristrategien, baseres gjerne på en vurdering av hvor viktig kategorien er for virksomheten og kompleksiteten i leverandørmarkedet. Med dette perspektivet blir det tydeligere hvilke tiltak som kan og bør iverksettes på kort og lang sikt, og kan gjerne oppsummeres i en standardisert mal for god forankring i organisasjonen. De beste kategoristrategiene har typisk også en tydelig link til den overordnede innkjøpsstrategien og virksomhetens visjon.

Skal du utarbeide en kategoristrategi, men er usikker på hvor du skal starte? Les våre seks enkle råd for å bygge en aksjonsbasert kategoristrategi.

Med kategoristyring som grunnleggende prinsipp, er virksomheter ofte bedre rustet til å realisere potensialet som ligger på innkjøpsområdet og nå satte mål— om det gjelder økt innovasjon, kvalitet, prioritet fra leverandører, samordning av volum eller generelt forbedrede priser/vilkår.

Lykke til!

2. Innsikt Kategoristrategi Kategoristyring Strategisk innkjøp

Øystein Nygård blir Senior Advisor i Ignite Procurement Optimar + Ignite = lisensavtale for bruk av spend management løsning