Felleskjøpet tar i bruk vår digitale løsning for strategisk innkjøp

Vi er glade for å ønske Felleskjøpet velkommen som en av våre nyeste kunder. Selskapet har nylig inngått en lisensavtale for bruken av spend management løsningen vår.

Felleskjøpet + Ignite Procurement = Sant

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet investerer kontinuerlig i utvikling av eget selskap i alt fra medlemsarbeid, optimal infrastruktur for håndtering av fôr og råvarer til fremtidige investeringer til nytte for hele landbruket.

Felleskjøpet Agri har en omsetning på 16 milliarder og 3 596 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Deres virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr.

Du kan lese mer om Felleskjøpet på deres hjemmeside.

 

Ignite Procurement

1. Nyheter Ignite Procurement Kunder

Utarbeid en vellykket innkjøpsstrategi gjennom 8 steg 10 vanlige utfordringer på innkjøpsområdet - og hvordan løse disse