Forskningsrådet tar i bruk vår digitale løsning for strategisk innkjøp

Vi er glade for å ønske Forskningsrådet velkommen som en av våre nyeste kunder. Organisasjonen har nylig inngått en lisensavtale for bruk av løsningen vår for strategisk innkjøp.

Forskningsrådet

Forskningsrådet er et statlig organ som finansierer forskning- og innovasjonsprosjekter. 

Organisasjonen har ansvar for å fremme grunn- og anvendt forskning og innovasjon. Dette gjøres gjennom å forvalte forskningsmidler og ved å gi råd til myndighetene om forskningspolitikk, blant annet gjennom forslag til forskningsbudsjett i statsbudsjettet.

Forskningsrådet jobber for å fremme internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, og har blant annet en rekke ordninger for å mobilisere norske søkere til EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Andre oppgaver er å skape møteplasser for forskere, næringsliv, forvaltning, offentlige aktører og andre brukere av forskning.  

Du kan lese mer om Forskningsrådet på deres hjemmeside

Vi gleder oss til samarbeidet fremover! 

 

Ignite Procurement

1. Nyheter Ignite Procurement Kunder

Bli kjent med Ignite-teamet; neste ut er Kristian Morthen Bli bedre kjent med Ingeborg Bakke i Ignite Procurement