Fremtidens innkjøpsfunksjon – hvor er vi på vei?

Forrige uke annonserte vi at vi får flere investorer med på laget. Disse investorene, og de andre vi har vært i dialog med, har alle sett hvilket enormt potensial som ligger i en moderne innkjøpsfunksjon, og hvilken rolle vår spend management løsning kan spille.

Som man kunne lese i Finansavisen og Shifter forrige uke, har vi fått med oss SNÖ, Arkwright X og Investinor på eiersiden.

En viktig grunn til at investorene har vist oss tillit, skyldes at fremoverlente selskaper, som eksempelvis OBOS og AF Gruppen, turte å ta sjansen med et ungt startup-selskap. Vårt tette samarbeid med disse aktørene har vært helt kritisk for at vi har kommet dit vi er i dag. Samarbeidet med OBOS ble presentert av Eiliv Liljevik, avdelingsdirektør for strategi og IT, på Anskaffelseskonferansen 2019, og du kan lese mer om samarbeidet med AF Gruppen i Shifter-artikkelen.

Ignite Procurement - utvalgte kunder

Nå ønsker vi å få med flere fremoverlente virksomheter på denne reisen. En reise hvor vi sammen arbeider for å digitalisere innkjøpsfunksjonen og bidrar til at innkjøp blir en av de største verdiskaperne i virksomheten. Vi tror denne reisen kommer til å dreie seg rundt tre områder, der vår løsning for strategisk innkjøp kan være en katalysator for å drive frem endringene på alle områdene.

1. Bruk av data gjennom hele innkjøpsprosessen

Data sies å være den nye oljen, og det er dessverre altfor få som i dag utnytter gullstandarden på datafronten, nemlig innkjøpsdataen. Med økt standardisering på området, for eksempel bruk av elektroniske fakturaer, er mulighetene til stede for å gå dypere og hente ut mer verdi. Vi skal bidra til at du får verdifull innsikt fra dataene dine - på en sikker måte.

Èn av utfordringene i dag er at datainformasjonen ofte ligger spredt og usystematisert. Gjerne i flere ulike løsninger og systemer som ikke «snakker sammen». Vi vil legge til rette for at alle dataene dine på en enkel måte kan brukes gjennom hele den strategiske innkjøpsprosessen.

2. Automatisering av rutinearbeid – fokus på verdiskapende aktiviteter

Med bruk av teknologien som er tilgjengelig kan mye av rutinearbeidet på innkjøpsområdet automatiseres. Historisk har dette først og fremst omfattet det operasjonelle innkjøpsarbeidet - fra bestilling, fakturering og til betaling. Vi ønsker å ta en ledende rolle globalt i automatiseringen innen det strategiske arbeidet, og spesielt med tanke på analyse, forespørsler, forhandlinger, avtalestyring og prosjektoppfølging. Dette vil resultere i at innkjøpsfunksjonen kan fokusere mer på det som faktisk skaper verdi; å utnytte tverrfaglig kompetanse i virksomheten i tett dialog med leverandørmarkedet.

Ignite Procurement

3. Økt transparens i B2B-markedet

I B2C-markedet finner man tjenester som Prisjakt.no, Trivago og Tripadvisor. Alle gir verdifull realtidsinformasjon om pris og kvalitet fra ulike tilbydere. Vi tror B2B-markedet vil bevege seg i tilsvarende retning, der denne typen informasjon blir enda mer transparent for brukerne.

Sammen med dere skal vi være en aktiv bidragsyter for å sikre at seriøse og konkurransedyktige samarbeidspartnere blir prioriterte.

2. Innsikt Digitalisering Innkjøpsdata Innkjøpsfunksjon Strategisk innkjøp

Vi henter smart kapital for å vokse videre Mosaira joiner team Ignite!