Hva er spendanalyse?

Spendanalyse handler til syvende og sist om nødvendig innsikt i kjøpet for å kunne gjennomføre faktabaserte og smartere innkjøpsbeslutninger.

Spendanalyse går ut på å gjennomgå historisk kjøpsdata for å få nødvendig innsikt i kjøpet, redusere kostnadene, øke effektiviteten eller forbedre leverandørsamarbeidet. Metodikken omfatter prosessen med å samle inn, rense, klassifisere (eller kategorisere) og analysere kjøpet i virksomheten.

Spendanalyser blir ofte sett på som en grunnmur i arbeidet med strategisk innkjøp, og bør være fundamentet i alle profesjonelle innkjøpsfunksjoner. Det er blant annet et viktig verktøy for å identifisere besparelsesmuligheter, håndtere risiko, utarbeide innkjøpsstrategier og implementere kategoristyring. I tillegg er det helt nødvendig for å gi mer transparens på tvers av hele virksomheten, som igjen kan være kritisk for både forankring og prioritering internt.

Etter hvert som innkjøp blir en mer strategisk funksjon internt, så vil spendanalyse spille en nøkkelrolle mellom alle de ulike interessentene i virksomheten (stakeholders).

Finn ut mer om de viktigste fordelene med spendanalyse.

Spend og adresserbart kjøp

Spend er et samlebegrep som reflekterer alle interne og eksterne kjøp i hele virksomheten. Dette omfatter altså alt kjøp av varer og tjenester, uavhengig av om dette er investeringer eller gjentakende kjøp.

Innkjøpsfunksjonen bør likevel prioritere ressursene mot kjøpet som de har mulighet til å påvirke - både direkte og indirekte - nemlig adresserbart kjøp. I praksis betyr dette ofte alle eksterne kjøp med unntak av skatter og avgifter som ikke kan påvirkes (eksempelvis skatter og MVA).

Sammenhengeng mellom kostnader, spend og adresserbart kjøp

Den moderne «innkjøpskuben»

Innkjøpskuben (eller spend cube) representerer en visuell forenkling av kjøpet langs flere dimensjoner. Den tradisjonelle, og noe utdaterte, innkjøpskuben omfatter tre dimensjoner;

 • Hva kjøper vi inn (hvilke kategorier, produkter/tjenester)
 • Hvem kjøper inn (hvilket selskap, avdeling, koststed)
 • Hvem kjøpes det fra (hvilken leverandør)

Spendanalyse er en mye mer moderne, altomfattende og dynamisk metodikk sammenlignet med den tradisjonelle innkjøpskuben. Prinsippet er likevel det samme. Det handler om å visualisere, analysere og forstå sammensetningen og utviklingen av kjøpet, som for eksempel;

 • Hva er det vi kjøper?
 • Hvem står for kjøpet?
 • Hvem kjøper vi fra?
 • Når kjøpes det inn?
 • Hvor ofte skjer kjøpet?
 • Hvor mye kjøpte vi for?
 • Hvilke priser betaler vi?
 • Hvor store volum kjøper vi?
 • Hvordan har utviklingen vært?

Eksempler på vanlige spendanalyser

Det er altså kun to ting som setter en begrensning for hva vi vil analysere; vår egen fantasi og dataen vi har tilgjengelig.

Les mer om de mest vanlige kildene for innkjøpsdata.

Spendanalyse, innkjøpsanalyse og spend management

Ulik begrepsbruk kan noen ganger være gjenstand for uklarheter. Dette gjelder også på innkjøpsområdet. Vi ønsker derfor å gi en overordnet forklaring av begrepene spendanalyse, innkjøpsanalyse og spend management - og hvordan disse henger sammen.

Webinar: Innkjøp som katalysator for besparelser i krevende tider

Spendanalyse

Spendanalyse omfatter analyse av alle interne og eksterne kjøp (spend), og er et eksempel på en innkjøpsanalyse.

Innkjøpsanalyse

Innkjøpsanalyse («Procurement analytics») er et mer omfattende begrep enn spendanalyse. I teorien er dette et samlebegrep for alle relevante analyser langs hele innkjøpsprosessen. Dette vil typisk innebære innhenting og kobling av data fra flere kilder, og ofte sett opp mot kjøpet. Relevante datakilder kan være mange, og variere mellom virksomhetene, men vanlige kilder vil ofte være;

 • Kontraktsinformasjon
 • Finansiell leverandørinformasjon
 • Leverandørvurderinger (f.eks. kvalitet, service og leveringspresisjon)
 • Samfunnsansvar (CSR) og miljøpåvirkning
 • Markedsinformasjon (f.eks. indekser)

Formålet med innkjøpsanalyser er likevel det samme, nemlig å få nødvendig innsikt til å drive bedre og smartere beslutninger. Innkjøpsanalyser vil i likhet med datakildene variere, men noen vanlige eksempler på analyser er;

 • Spendanalyser - analyse av interne og eksterne kjøp i virksomheten
 • Kontraktsanalyser - analyse av kontrakter, avtalelojalitet og metadata
 • Leverandøranalyser - analyse av risiko og potensial på tvers av leverandørbasen
 • Besparelsesanalyser - analyse av muligheter, initiativer og realiserte besparelser

Spend Management

Spend management reflekterer alle prosesser og aktiviteter som kreves for å håndtere innkjøpet. Dette omfatter altså hele innkjøpsprosessen, hvor innkjøpsanalyse kun utgjør èn, men samtidig viktig, del av denne.

2. Innsikt Ignite Procurement Innkjøpsanalyse Spendanalyse

Østfold Energi tar i bruk vår spend management løsning Nordisk samarbeidsavtale med Deloitte