Ignite Procurement lanserer ny versjon av spend management løsning

14. mars lanserte Ignite Procurement en ny versjon av spend management løsningen for strategisk innkjøp, i tillegg til oppdatert grafisk profil — «Ignite 2.0».

 

 

Ignite Procurement er inne i en vekstfase, og teamet har vokst fra 4 til 18 ansatte i løpet av det siste året. Ifølge Sigbjørn Nome, daglig leder og en av gründerne i Ignite Procurement, opplever selskapet en sterk etterspørsel for sine tjenester og satser på ytterligere vekst fremover.

Teamet vårt har vokst betydelig den siste tiden, og består nå av mange dedikerte og dyktige medarbeidere. Vi opplever en økende etterspørsel etter tjenestene våre som vi håper betyr flere ansatte og nye rekrutteringer i fremtiden, sier Nome.

Gründeren mener likevel at det fortsatt er et stort, uforløst potensial innenfor innkjøp for de aller fleste virksomheter.Sigbjørn Nome, CEO i Ignite Procurement

Innkjøp som et strategisk fokusområde er fortsatt relativt «skjult under radaren». Vår erfaring er at virksomheter generelt nedprioriterer og forsømmer viktigheten av strategisk innkjøp — selv om innkjøp utgjør størstedelen av kostnadsbasen, utdyper Sigbjørn Nome.

Lansering av Ignite 2.0

Torsdag 14. mars ble det invitert til offisiell lansering av Ignite 2.0. Der ble nyeste versjon av vår spend management løsning — en egenutviklet, webbasert løsning for strategisk innkjøp som hjelper kunder med å frigjøre tid og forbedre lønnsomheten — lansert. Lanseringen markerte videre oppdateringen grafisk profil med blant annet ny nettside og logoer.

OBOS — en av Ignite Procurements største kunder og en viktig bidragsyter i reisen så langt — var også tilstede for å fortelle om samarbeidet. Sentralt for dette samarbeidet er bruken av spend management løsningen og hvordan denne har bidratt til å realisere betydelige besparelser for OBOS.

Så langt har samarbeidet med Ignite resultert i 30 millioner kroner i årlige besparelser for OBOS-beboere. Vi gleder oss til det videre samarbeidet som skal gjøre det lettere for styremedlemmene å finne frem til seriøse og konkurransedyktige leverandører, sier Eiliv Mæhle Liljevik, avdelingsdirektør for strategi og IKT i OBOS.

Eiliv Mæhle Liljevik, avdelingsdirektør for strategi og IKT i OBOS

Samarbeidet med OBOS ble en realitet etter å ha vært en del av StartupLab sitt akseleratorprogram, og påfølgende «matching» i forbindelse med MeetCorporates.

På StartupLab gjør vi alt vi kan for å sikre at startup-selskaper lykkes — ved å gi selskapene tilgang til kompetanse, kapital, ansatte og mulige kunder. Samarbeidet mellom OBOS og Ignite er et godt eksempel på hva slike samarbeid kan lede til, og er veldig motiverende for oss og mange andre, sier Heidi Hopstock, Community Manager i StartupLab.

Børge Langedal under lanseringsfesten

Ignite har et klart mål om å hjelpe sine kunder til å bli «best i klassen» innenfor strategisk innkjøp.

Vi tror at morgendagens vinnere vil være de virksomhetene som lykkes med å gjøre data om til bedre beslutninger — og dette løser vi for våre kunder, avslutter Nome.

 

Ignite Procurement

1. Nyheter Ignite Procurement Kunder Strategisk innkjøp Team

Ignite Procurement kvalifisert i Achilles Utilities NCE Dette trenger du til en aksjonsbasert kategoristrategi