Innherred Innkjøp + Ignite = Sant

Vi er stolte av samarbeidet vårt med Innherred Innkjøp så langt - og gleder oss til fortsettelsen! Innherred bruker vår digitale løsning for spend management i innkjøpsarbeidet på tvers av de fem samarbeidskommunene.

Innherred Innkjøp inngår avtale med Ignite ProcurementInnherred Innkjøp er et interkommunalt samarbeid mellom Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger kommune. Formålet med samarbeidet er å gjennomføre rasjonelle, forsvarlige og effektive anskaffelser på vegne av kommunene.

Samarbeidet har ansvaret for felles innkjøpsstrategi, -politikk, -reglement og -betingelser for sine deltakerkommuner, som er en del av de strategiske verktøyene som blant annet skal bidra til at kommunene skal kunne nå sine mål om kostnadseffektiv tjenesteyting.

Les mer om Innherred Innkjøp på deres hjemmeside.

 

Ignite Procurement

1. Nyheter Ignite Procurement Kunder

Bli kjent med Ignite-teamet; neste ut er Rikard Bakkehaug Bli bedre kjent med Sigbjørn - CEO og medgründer i Ignite Procurement