Kontraktsoppfølging er kritisk for å realisere gevinster

Løpende oppfølging av dine avtaler er kritisk for å sikre gevinstrealisering. I tillegg bidrar det til et godt samarbeid med leverandørene og å avverge mulige misforståelser og konflikter.

Flere innkjøpsorganisasjoner bruker mye tid og ressurser på både behovsplanlegging og konkurransegjennomføring – begge kritiske aktiviteter i anskaffelsesprosessen. En annen viktig aktivitet, som vi ofte opplever at det fokuseres for lite på, er løpende oppfølging av avtalene etter at konkurransen er gjennomført og kontrakten er signert.

Kontraktsoppfølging er kritisk for å realisere gevinster

Hvorfor er avtaleoppfølging så viktig?

Det finnes flere momenter som tydeliggjør viktigheten av å følge opp avtalene dine, hvor vi gjerne vil trekke frem følgende eksempler:

 • Evaluere leverandører (og leveranser) underveis for å sikre at avtalte produkter og tjenester blir leverte i henhold til kontrakten
 • Bidra til et godt og langsiktig samarbeid med leverandørene
 • Minimere risiko for misforståelser og konflikter
 • Dele avtaleinformasjon og -vilkår på tvers av organisasjonen og relevante brukere
 • Maksimere avtalelojalitet i virksomheten og sikre gevinstrealisering

Hent ut den fulle verdien fra kontraktene med vår spend management løsning

Et innkjøp følger typisk en underliggende avtale. For å sikre en best mulig avtaleoppfølging, er det derfor særs viktig at innkjøpsdataen sees i sammenheng med de ulike avtalene.

Vår spend management løsning har innebygget funksjonalitet for avtalestyring

Med vår unike spend management løsning legger vi til rette for en systematisk kontraktsoppfølging gjennom en integrert avtalestyringsmodul. I løsningen kan dere blant annet enkelt:

 • Opprette og laste opp kontrakter, samt knytte disse mot relevante leverandører og innkjøpskategorier
 • Dele avtaleinformasjon på tvers av virksomheten
 • Legge til e-post varsler for å forenkle oppfølgingsaktiviteter
 • Søke opp i og filtrere informasjon fra alle avtalene dine
 • Følge opp utløpsdato for aktive avtaler
 • Identifisere finansielle risikoer for dine avtalepartnere
 • Evaluere og vurdere dine leverandører
 • Måle avtalelojalitet, utvikling av innkjøp og priser
 • Analysere faktisk kjøp gjennom avtalene sett opp mot avtalt kontraktsverdi 

Listen over er ikke utfyllende, men viser eksempel på funksjonalitet og nyttige måleparametere for en best mulig løpende oppfølging av dine avtaler.

Ignite Procurement

2. Innsikt Avtalestyring Ignite Procurement Strategisk innkjøp

Effektivare offentlig upphandling - mer nytta för pengarna! Seks tips til organisering av en innkjøpsfunksjon