Nordisk samarbeidsavtale med Deloitte

Vi har inngått et strategisk samarbeid med Deloitte rundt vår digitale løsning for spend management.

Som det fremgikk av Finansavisen forrige uke, inngår vi nå en nordisk samarbeidsavtale med Deloitte - verdens største konsulentselskap.

Ignite Procurement inngår nordisk samarbeidsavtale med Deloitte

Vinn-vinn-muligheter for alle involverte parter

Gjennom samarbeidet får nå Deloitte tilgang til vår løsning for strategisk innkjøp. Dette vil blant annet forenkle den tidligere manuelle analysejobben som gjøres på innkjøpsprosjektene, samtidig som man raskt kan identifisere muligheter og risikoer.

Verktøyet vil effektivisere det tidkrevende analysearbeidet, og det vil sørge for at vi får mer presis analyse, sier direktør for innkjøp og logistikk i Deloitte, Karl Martin Karlsen.

Samarbeidet vil også tilgjengeliggjøre løsningen for flere mulige sluttkunder.

Mange virksomheter mangler i dag gode verktøy på innkjøpsområdet, sier Sigbjørn Nome, daglig leder i Ignite Procurement. Avtalen med Deloitte legger til rette for at enda flere skal få dekket nettopp dette behovet.

 

Ignite Procurement

 

Deloitte gjennomfører mange prosjekter på innkjøpsområdet. Per i dag har selskapet hele 2.500 personer som jobber med Supply Chain & Network Operation globalt. Denne kompetansen vil komme våre nåværende og fremtidige kunder til gode gjennom videreutvikling av produktet, men også gjennom dedikert prosjektstøtte.

Vi eksisterer fordi våre kunder skal lykkes med innkjøpsarbeidet, poengterer Nome. Deloitte sitter med en solid fagkompetanse som vil gi oss verdifull innsikt i videreutviklingen av løsningen. I tillegg har de ressurser og kapasitet til å kunne bistå eventuelle behov for ytterligere bistand på innkjøpsområdet.

Avtalen vil i første omgang gjelde for Deloitte i hele Norden. Det er likevel gode muligheter for å utvide samarbeidet globalt.

Det vi ser er at verktøyet vil gi oss en god verdi i det vi skal levere til våre kunder. Hvis det blir en suksess vil vi kunne skape synlighet rundt løsningen globalt, avslutter Karlsen.

1. Nyheter Ignite Procurement Partnere

Hva er spendanalyse? Statistisk sentralbyrå (SSB) + Ignite Procurement = 💕