Nye moduler i spend management løsningen

I sommer har vi i Ignite hatt gleden av å ha hele 9 summer interns på plass, hvor hovedfokuset har vært å videreutvikle vår spend management løsning for strategisk innkjøp.

Summer interns 2018 i Ignite Procurement

Våre summer interns har gjort en fantastisk jobb

Våre 9 summer interns studerer til vanlig på NTNU og NHH. I sommer har 8 av disse jobbet med å videreutvikle løsningen som programutviklere, mens den siste har fått prøve seg som konsulent på flere innkjøpsprosjekter. Programutviklerne har hatt ansvar for sine egne moduler med tett støtte fra konsulentene og CTO. Etter flere timer med programmering og koding, kan vi trygt si at resultatene er langt over forventning!

Ignite Procurement

 

Nye moduler og ny funksjonalitet på plass

Den første versjonen av løsningen var mest rettet mot strategiske innkjøpsanalyser samt identifisering av muligheter. Basert på tilbakemeldinger fra kunder og etterspørsel i markedet, vil den nye versjonen som rulles ut i løpet av høsten inkludere flere nye moduler. De nye modulene inkluderer blant annet;

  • Avansert kategorisering: Kundene får nå mulighet til å lage sine egne kategoriseringsregler, slik at man enkelt kan tilpasse kategoriseringen basert på tilgjengelig datainformasjon. Eksempelvis kan innkjøp fra èn leverandør splittes på flere kategorier.
  • Egne analyser: Modulen gir brukerne mulighet til å lage sine egne analyser med tilhørende grafer basert på datainformasjon i systemet. Disse kan senere lagres som standardanalyser og eksporteres til ønsket format.
  • Automatiske anbefalinger: Basert på historisk innkjøpsdata og finansiell informasjon om leverandørene, estimeres automatisk risiko og potensiale knyttet til kundens leverandører
  • Digitale forespørsler: Digitale forespørsler hvor man kan søke opp historiske og/eller nye aktuelle leverandører. Modulen inkluderer også automatisk analyse av innkommende tilbud med mulighet for å gi konkrete tilbakemeldinger til leverandørene, og med mulighet for flere reforhandlingsrunder.
  • Avtalestyring: Avtaleoversikt hvor man enkelt kan legge til, samle og søke opp avtaler. Videre kan brukerne få varslinger når avtalene løper ut, i tillegg til å måle avtalelojalitet.

Med de nye modulene snart klare for lansering vil spend management løsningen støtte hele den strategiske innkjøpsprosessen, og vi er trygge på at innkjøpsplattformen vil skape stor verdi for alle våre nåværende og fremtidige kunder!

1. Nyheter Funksjonalitet Ignite Procurement Strategisk innkjøp Team

Ignite Procurement kvalifisert i Achilles Utilities NCE