Statistisk sentralbyrå (SSB) + Ignite Procurement = 💕

Vi er stolte over å meddele at Statistisk sentralbyrå har inngått en lisensavtale for bruken av vår digitale løsning for strategisk innkjøp.

Statistisk sentralbyrå (SSB) inngår lisensavtale med Ignite Procurement

Statistisk sentralbyrå (SSB) er en statlig virksomhet med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av statistikk om det norske samfunnet.

SSB er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Virksomheten har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Virksomheten sørger for at innbyggerne i Norge kan debattere, planlegge og ta beslutninger på grunnlag av pålitelig statistisk informasjon.

SSB er administrativt underlagt Finansdepartementet, og har eget styre. Faglig uavhengighet innebærer at virksomheten selv bestemmer hva som skal publiseres, og når og hvordan dette skal skje.

Direktør Geir Axelsen har det faglige ansvaret og står for den daglige styringen av SSB, som har rundt 850 ansatte fordelt på kontorer i Oslo og Kongsvinger. I tillegg er rundt 175 intervjuere tilknyttet virksomheten.

Du kan lese mer om SSB på deres hjemmeside.

SSB har nylig inngått en 1-årsavtale for bruken av vår digitale løsning for strategisk innkjøp - og vi gleder oss til samarbeidet fremover.

 

Ignite Procurement

1. Nyheter Ignite Procurement Kunder

Nordisk samarbeidsavtale med Deloitte Hvordan løse utfordringer til konsolidering og harmonisering av data