Summer interns videreutvikler løsning for strategisk innkjøp

Vi har gjentatt suksessen fra i fjor! I sommer har vi hatt 7 interns på plass som har arbeidet med å videreutvikle og utarbeide ny funksjonalitet i spend management løsningen vår.

Alle våre interns studerer til vanlig på NTNU, men har i løpet av de siste ukene jobbet som programutviklere, eller Software Engineers, hos oss i Ignite Procurement. En av målsetningene våre er å la studentene få prøve seg på nye utfordringer som både er spennende og lærerike.

Det har vært en utrolig lærerik og givende sommer, sier Morgan Heggland, som til vanlig studerer industriell økonomi. Jeg setter spesielt stor pris på at man får muligheten til å arbeide med både front- og back-end. På denne måten får man god innsikt i alle aspektene i løsningen, samtidig som man får innføring i «best practices». En spennende sommer med dyktige og hyggelige kollegaer, oppsummerer Heggland.

Utviklerteamet sommeren 2019

Ansvar for egne moduler

Spend management løsningen videreutvikles kontinuerlig basert på innspill fra våre kunder og samarbeidspartnere. I sommer har internsene hatt ansvar for sine egne moduler med tett støtte fra CTO og resten av teamet.

Alle fikk ansvar for egne prosjekter som vi skulle løse på best mulig måte, sier Martin Egeli, som akkurat startet 3. året på industriell økonomi. På prosjektene har vi fått mye frihet, samt god oppfølging og veiledning underveis.

Etter flere timer med programmering og koding, kan vi trygt si at resultatene er langt over forventning. Modulene og funksjonaliteten studentene har jobbet med inkluderer blant annet;

  • Everything clickable: Øke brukeropplevelsen for eksisterende analysemuligheter gjennom å gi brukerne mulighet til å kunne trykke på alle deler i løsningen og dykke enda dypere i detaljene.
  • Savings tracker: Ny funksjonalitet for å kunne planlegge, registrere og følge opp besparelser som realiseres gjennom det strategiske innkjøpsarbeidet.
  • Advanced import: Gi brukerne mulighet til å laste opp ytterligere data i tillegg til dagens innkjøpsdata, for eksempel kontraktsopplysninger og prisindekser.
  • Grouping: En videreutvikling av dagens kategoriseringsstruktur for å gi brukerne mulighet til å opprette flere, egendefinerte grupperinger av innkjøpsdataen.
  • Standard integrations: Støtte og testing av løsninger for god og sikker integrasjon mot ERP-systemer. Videre skal brukerne selv få mulighet til å velge eventuelle tilleggsintegrasjoner, som for eksempel eBevis.
  • User rights: Tilrettelegging for at brukerne selv kan registrere nye brukere og legge til flere brukerinnstillinger, samt videreutvikling av brukerrettighetene i plattformen.

Ny funksjonalitet vil rulles ut fortløpende i plattformen etter kvalitetssikring i tråd med våre interne rutiner.

 

Ignite Procurement

1. Nyheter Funksjonalitet Ignite Procurement Team

Seks tips til organisering av en innkjøpsfunksjon Buylogic og Ignite Procurement inngår strategisk samarbeidsavtale