Sykehusinnkjøp tar i bruk vår løsning for strategisk innkjøp

Vi er stolte over å meddele at Sykehusinnkjøp er en av våre nyeste kunder og samarbeidspartnere. Foretaket skal pilotere bruken av vår spend management løsning, hvor målsetningen er at verktøyet skal komme hele spesialisthelsetjenesten til gode.

Sykehusinnkjøp blir ny kunde av Ignite Procurement

Om Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for den norske spesialisthelsetjenesten. 

Deres oppgave er å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge. Dette gjøres innenfor nesten alle områder i spesialisthelsetjenesten, som for eksempel IT-utstyr, legemidler, medisinsk-teknisk utstyr, medisinske og administrative forbruksvarer, og tjenester som vikarer og flyreiser. 

Spesialhelsetjenesten kjøper årlig inn varer og tjenester for over 50 mrd. kr, og er sammen med Forsvaret den største offentlige innkjøperen i Norge. Sykehusinnkjøp kjøper i liten grad inn varer og tjenester, men gjennomfører anskaffelsesprosessene og forvalter avtalene etter at de er inngått. Disse prosessene blir ledet i tett samarbeid med spesialistgrupper satt sammen av relevant fagpersonell.

Du kan lese mer om Sykehusinnkjøp på deres hjemmeside.  

Hvilke utfordringer skal løsningen hjelpe Sykehusinnkjøp med? 

Sykehusinnkjøp kjøper tilgang til løsningen på vegne av spesialhelsetjenesten. Målsetningen er at løsningen skal bidra til økt transparens i både innkjøp og avtaler, samt legge til rette for at spesialisthelsetjenesten kan jobbe kategoristyrt og datadrevet på innkjøpsområdet.

I første omgang av prosjektet kommer vi til å kjøre en pilot hvor vi tar i bruk EHF-data for å skape full innsikt i kjøpet - helt ned på artikkelnivå.

Begge parter ser på dette som et vinn-vinn samarbeid, og vi gleder oss til samarbeidet fremover.

Avslutningsvis vil vi benytte anledningen til å berømme innsatsen som legges ned av Sykehusinnkjøp, samt alle helseforetakene i Norge og resten av verden, i den krevende situasjonen som vi nå alle er en del av ❣️

 

Ignite Procurement

1. Nyheter Ignite Procurement Kunder

Bli bedre kjent med Sigbjørn - CEO og medgründer i Ignite Procurement Analyser for å identifisere ulovlige direkteanskaffelser