Nyheter og innhold for profesjonelle innkjøpsfunksjoner

Teaching

Reforhandling - et undervurdert strategisk virkemiddel?

Det finnes flere virkemidler for å redusere innkjøpskostnadene. Et kommersielt virkemiddel - som ofte blir sett på som en «quick-win» - er å reforhandle eksisterende avtaler.

Hvordan bruke bundling til å redusere innkjøpskostnadene

Bundling er et viktig kommersielt virkemiddel for å redusere innkjøpskostnader. Kort fortalt innebærer bundling å sikre standardiserte avtalevilkår med samme leverandør på tvers av virksomheten, og samle innkjøpsvolum hos én eller færre leverandører enn status quo.

30 MNOK i årlige besparelser for OBOS forvaltede boligselskaper

Etter knapt ett års samarbeid har løsningen vår bidratt til 30 MNOK i reduserte innkjøpskostnader for OBOS forvaltede boligselskaper. Samarbeidet med OBOS ble en realitet etter å ha vært en del av StartupLabs akseleratorprogram, og påfølgende «matching» i forbindelse med arrangementet MeetCorporates.

Leverandørmodul basert på vår digitale løsning lansert for OBOS

OBOS lanserte 2. april en leverandørmodul i deres nettportal for styremedlemmene kalt Styrerommet. Leverandørmodulen er bygget på vår digitale spend management løsning for strategisk innkjøp - tilpasset styremedlemmene sine behov og OBOS sitt design. Med denne lanseringen får dermed 4.300 boligselskaper mulighet til å dra nytte av kraften som ligger i verktøyet vårt, noe som muliggjør en mer strukturert og analytisk tilnærming til innkjøpet.