Nyheter og innhold for profesjonelle innkjøpsfunksjoner

Teaching

30 MNOK i årlige besparelser for OBOS forvaltede boligselskaper

Etter knapt ett års samarbeid har løsningen vår bidratt til 30 MNOK i reduserte innkjøpskostnader for OBOS forvaltede boligselskaper. Samarbeidet med OBOS ble en realitet etter å ha vært en del av StartupLabs akseleratorprogram, og påfølgende «matching» i forbindelse med arrangementet MeetCorporates.

Leverandørmodul basert på vår digitale løsning lansert for OBOS

OBOS lanserte 2. april en leverandørmodul i deres nettportal for styremedlemmene kalt Styrerommet. Leverandørmodulen er bygget på vår digitale spend management løsning for strategisk innkjøp - tilpasset styremedlemmene sine behov og OBOS sitt design. Med denne lanseringen får dermed 4.300 boligselskaper mulighet til å dra nytte av kraften som ligger i verktøyet vårt, noe som muliggjør en mer strukturert og analytisk tilnærming til innkjøpet.