Databerikelse

LAST NED PRODUKTINFO
Ignite Procurement - Data enrichment

ALT DU TRENGER FOR Å FÅ YTTERLIGERE PERSPEKTIVER

Data Enrichment - Supplier financials
Supplier financials

Finansiell leverandørinformasjon

Berik innkjøpsdataen med finansiell og offentlig tilgjengelig informasjon om leverandørene dine gjennom integrerte eksterne datakilder – helt automatisk.

Data Enrichment - Opportunities
Opportunities

Finn muligheter

Identifiser og prioriter de største mulighetene i din leverandørbase. Potensialanalyser gir deg innsikt i mulige reforhandlingskandidater, eller «quick wins», for deg.

Data Enrichment - Risk analysis
Risk analysis

Risikoanalyser

Få en oversikt over de mest risikable leverandørene på tvers av din leverandørbase. Finansielle risikovurderinger hjelper deg å håndtere og redusere leverandørrisikoer for din virksomhet.

Data Enrichment - Integrations
Integrations

Alle integrasjoner mulige

Integrer alle dine relevante datakilder direkte mot løsningen. Èn felles kilde for innsikt («single source of truth») gir deg og beslutningstakere alle de riktige dataene til rett tid.

Seeing is believing

BOOK EN DEMO