Møt våre investorer

Våre investeringspartnere bidrar med støtten og ressursene som trengs for å bygge Ignite Procurement til et fantastisk selskap.

SNÖ

SNÖ

SNÖ er et VC-selskap med fokus på å styrke neste generasjon av tech-superstjerner. Teamet består av skapere og gründere, som bidrar med verdifull innsikt og unik digital kompetanse. Selskapet støtter visjonære gründere - med ambisjoner, engasjement, riktige verdier og fokusert utførelse - og har som mål å være deres beste samarbeidspartnere i den tidlige vekstfasen.

Investinor

Investinor

Investinor er et investeringsselskap finansiert av den norske stat. Selskapet investerer risikokapital i noen av de lovende bedriftene som har ambisjoner om å bli verdensledende. Investinor er et av de største venture-investeringsselskapene i Norge, både når det gjelder arbeidskraft og kapital under forvaltning, og forvalter 4,2 mrd. NOK (470 MEUR). Investeringer gjøres på samme vilkår som private investorer, med en klar exit-strategi for alle investeringene.

Arkwright X

Arkwright X

Arkwright X er en forretningsinkubator som investerer i lovende tech-startups. Selskapet kombinerer sin kompetanse fra management consulting med kunnskapen og ekspertisen fra erfarne gründere i det nordiske startup-miljøet. Startupene er lokaliserte på Arkwright sine kontorer i 12-18 måneder, der Arkwright X bidrar med støtte, veiledning og sparring. Hvert startup-selskap får et rådgivende team som vil følge dem gjennom hele inkubatorprosessen, i tillegg til partnerskap med markedsledende selskaper innen juridisk, markedsføring etc.