Personvernerklæring og vår bruk av cookies

Følgende personvernerklæring gjelder for bruken av Ignite Procurement sine Tjenester. Vår personvernerklæring beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger når du benytter eller inngår avtale om bruk av Tjenestene.

Dine personopplysninger - dine innstillinger

Opplysninger du gir oss eller opplysninger vi registrerer om deg når du bruker våre Tjenester, vil utelukkende bli brukt til legitime formål og i tråd med gjeldende personvernregler. Vi ivaretar ditt personvern og sikkerheten knyttet til bruken av dine opplysninger.

Du kan rette eventuelle henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger direkte til oss.


Sist oppdatert: 25.02.2020

Personvernerklæring for Ignite Procurement

Hos Ignite Procurement er vi forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt. Denne Personvernerklæringen gjelder våre nettsider, nedlasting av og påmelding til innhold gjennom våre nettsider og andre kanaler (sosiale medier, e-post, telefon osv.), samt bruken av vår digitale løsning for strategisk innkjøp  («Tjenestene»). Personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger når du benytter eller inngår avtale om bruk av Tjenestene.

1. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Vår behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av de generelle reglene i den norske personopplysningsloven som implementerer EUs personvernforordning (Regulation 2016679), samt øvrig relevant regelverk.

2. Formål og rettslig grunnlag

Vi bruker dine personopplysninger:

 • for å kunne levere Tjenestene
 • for å yte kundeservice, herunder svare på henvendelser fra deg
 • for å sende deg informasjon og innhold på e-post (eksempelvis nyhetsbrev)
 • for å analysere bruken av Tjenestene for analyseformål
 • for å hindre misbruk av Tjenestene
 • for å gjøre deg oppmerksom på endringer eller andre forhold av betydning for ditt kundeforhold hos oss
 • for overholdelse av lovpålagte forpliktelser, eksempelvis bokføringsloven
 • i øvrige sammenhenger der vi må vite hvem vi har kontakt med

Vi benytter personopplysningene utelukkende til formål som har et gyldig behandlingsgrunnlag. Enkelte typer bruk forutsetter at du har gitt ditt samtykke.

Vi er databehandler for alle kunder som inngår lisensavtale for bruken av vår digitale løsning for strategisk innkjøp. For denne typen avtaler inngås det en egen databehandleravtale («DPA») med kunden.

3. Opplysningene som behandles

Vi samler inn opplysninger fra ulike kilder for å oppfylle de formålene som er beskrevet ovenfor. Kildene kan deles inn i to hovedkategorier:

 • Opplysninger du gir oss
 • Opplysninger vi registrerer om deg når du bruker Tjenestene

Opplysninger du gir oss

Dersom du benytter Tjenestene, oppgir du opplysninger om:

 • ditt navn,
 • din e-postadresse,
 • ditt telefonnummer og
 • selskapsnavn

Du kan også oppgi ytterligere opplysninger i forbindelse med bruk av Tjenestene, som for eksempel dersom du velger å inngå en lisensavtale med oss.

Opplysninger vi registrerer om deg når du bruker Tjenestene

Når du benytter en Tjeneste, bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne og lære mer om deg som bruker – både på nettsiden og gjennom bruken av vår digitale løsning for strategisk innkjøp. Informasjonen vi innhenter kan omfatte informasjon om operativsystem, nettleserversjon, IP-adresser, identifikatorer fra din nettleser og brukeratferd (eksempelvis tidsbruk og sidevisninger).

4. Markedsføring av Tjenestene

Har du meldt deg på eller registrert deg for bruk av noen av våre Tjenester gjennom samtykke, vil du motta relevant informasjon og innhold, såfremt du ikke i senere korrespondanse har valgt å avregistrere deg fra Tjenestene.

5. Deling av informasjon

Det er ansatte i Ignite Procurement som har tilgang til informasjonen. Vi verken selger eller leier informasjonen din til tredjeparter.

Vi inngår avtaler for å sikre at våre partnere behandler opplysningene i samsvar med denne Personvernerklæringen og kravene i gjeldende personvernlovgivning. Hvis personopplysninger overføres til mottakere i et land utenfor EU/EØS, inngår vi avtaler og tar de nødvendige forholdsregler i samsvar med lovmessige krav.

Dine opplysninger vil også kunne bli utlevert i lovpålagte tilfelle, som ledd i betalingsinnkreving (inkasso), regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra relevant offentlig myndighet.

6. Deling av informasjon på sosiale medier

Du kan dele informasjon fra våre Tjenester på sosiale medier, for eksempel Facebook, LinkedIn og Instagram. Dersom du velger å dele informasjon i sosiale medier, vil disse mediene kunne samle inn opplysninger om din aktivitet på Tjenesten. Ignite Procurement har ingen kontroll med eller ansvar for hvordan sosiale medier bruker personopplysninger de samler inn om deg.

7. Nærmere om bruk av sporingsteknologier (cookies mv.)

Vi benytter informasjonskapsler («cookies») og annen sporingsteknologi for å analysere ditt brukermønster. Bruken av slik teknologi er allerede omtalt i relasjon til enkelte behandlingsformål over.

Informasjonskapsler er tekstfiler som tjenesten du bruker lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av oss og av deg selv. Vi bruker informasjonskapsler for følgende formål:

 • For å analysere bruken av våre Tjenester: Vi benytter ulike måleverktøy som gir oss statistikk og analyser av våre Tjenester. Verktøyene gjør at vi kan gjenkjenne din nettleser over tid og dermed vite om du har besøkt nettsiden og vår digitale løsning for strategisk innkjøp, samt hvor ofte. Disse verktøyene gir oss også mulighet til å ha oversikt over hvor mange unike brukere vi har og hvordan disse bruker våre Tjenester. Informasjonen vi samler bruker vi til å analysere brukermønster, samt utvikle og forbedre Tjenestene våre.
 • For å gi tilpasset markedsføring og annonsering ved bruk av våre Tjenester: Vi benytter ulike verktøy for å gi tilpasset markedsføring og annonser til brukere av våre Tjenester.

Vi benytter følgende tjenester for å analysere bruken av våre Tjenester, og gi tilpasset markedsføring og annonsering ved bruk av våre Tjenester:

Google Analytics: Samle og analysere data om hvordan besøkende på nettsiden bruker Tjenestene. Les mer om dette på Googles nettside.

HubSpot: Behandling av kundeopplysninger, kommunikasjon og levering av Tjenestene, samt markedsføring og analyser om hvordan brukere og besøkende på nettsiden bruker Tjenestene. Les mer om dette på Hubspots nettside.

Facebook Pixel: Samle og analysere data knyttet til markedsføring og annonsering gjennom Facebook, for eksempel spore konverteringer og følge opp besøkende på nettsiden. Les mer om dette på Facebooks nettside.

Linkedin Insight Tag: Samle og analysere data knyttet til markedsføring og annonsering gjennom LinkedIn, for eksempel spore konverteringer og følge opp besøkende på nettsiden. Les mer om dette på LinkedIns nettside.

Google Ads Conversion Tracking: Samle og analysere data knyttet til markedsføring og annonsering gjennom Google Ads, for eksempel spore konverteringer og følge opp besøkende på nettsiden. Les mer om dette på Googles nettside.

Intercom: Behandling av brukerinformasjon, brukerstøtte, og kundesupport, samt analyse av data og brukeratferd, for brukere av vår digitale løsning for strategisk innkjøp. Les mer om dette på Intercoms nettside.

Alle IP-adresser er anonymiserte i tjenestene vi benytter.

8. Brukerinnstillinger for informasjonskapsler

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på Tjenestene.

9. Sikkerhet

Vi arbeider kontinuerlig for å ivareta våre kunders personvern. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter blant annet arbeid med IT-infrastruktur, opplæring av personell og sikring av lokaler og utstyr.

Ignite Procurement skal sørge for at opplysninger som er samlet inn ikke blir brukt i strid med formålet de er samlet inn for og de avtaler og brukervilkår som til enhver tid foreligger.

Ignite Procurement har etablert både tekniske og organisatoriske rutiner og tiltak for å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, databehandleravtaler, ulike rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler knyttet til tilgang, retting, sperring og sletting, se seksjon 10 nedenfor.

Det er viktig at du holder brukerpassordet som gir deg tilgang til vår digitale løsning for strategisk innkjøp hemmelig, og også at du beskytter din mobiltelefon, PC og nettbrett med passord eller lignende identitetskontroll. Dette er ditt ansvar.

10. Lagring og sletting

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge opplysningene er nødvendige for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Når personopplysningene dine ikke lengre er relevante for formålene de ble innhentet for, vil vi slette eller anonymisere opplysningene, inkludert alle logger og annen backup-informasjon. Du kan også, når som helst, be om at vi enten retter, sperrer eller sletter personopplysninger i henhold til våre rettslige forpliktelser, se seksjon 11 nedenfor.

Merk at brukerinformasjon i vår digitale løsning for strategisk innkjøp vil bli slettet i tråd med inngått lisensavtale for ditt selskap.

Vi kan sperre din brukertilgang til løsningen dersom vi har grunn til å mistenke bedrageri eller brudd på avtalevilkårene i lisensavtalen.

I noen tilfeller vil vi kunne be om ditt samtykke til å beholde opplysninger i et lengre tidsrom. Du vil i et slikt tilfelle bli opplyst om hva som er formålet med å ta vare på opplysningene. Formålet kan for eksempel være å beholde dine kontaktopplysninger etter at du har meldt deg av vårt nyhetsbrev.

11. Dine rettigheter

Personopplysningsloven gir deg flere rettigheter som du kan utøve på ulike måter. Dine rettigheter går ut på:

 • Å kunne trekke et samtykke tilbake
 • Å be om at personopplysninger om deg rettes eller slettes
 • Å be om innsyn i personopplysninger vi har registrert om deg
 • Å kunne motsette deg visse typer bruk av dine personopplysninger eller kreve at behandlingen begrenses
 • Kreve å få opplysninger utlevert eller overført til en ny tjenestetilbyder
 • Å klage til Datatilsynet

Du kan rette henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger til oss. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

12. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen. Den til enhver tid gjeldende Personvernerklæringen er tilgjengelig på våre nettsider. Brukere av vår digitale løsning for strategisk innkjøp vil bli varslet om vesentlige endringer i Personvernerklæringen.