Beste praksis-maler

Templates

Kategoristrategi

Mal for å definere en tydelig, aksjonsbasert kategoristrategi

LAST NED

Innkjøpsvirkemidler

Ulike virkemidler for å redusere innkjøpskostnadene

LAST NED

Innkjøpsprosjekt

Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med et innkjøpsprosjekt

LAST NED